Erhvervsrengøring København

Med et komplet koncept hos Bekan Ejendomsservice, ordner vi alt det, du har brug for i hverdagen.

For Bekan Ejendomsservice er det vigtigt at have et tæt samarbejde med kunderne. Vi er bevidste om, at hver enkelt kunde har forskellige behov og ønsker, samt disse kan ændre sig undervejs.

Allerede før en aftale er i hus gennemgår vi kundens behov og finder den rette løsning. Herefter sørger vi for, at kunden får tilknyttet en fast kontaktperson, der har det totale ansvar for samtlige aftalte ydelser.

Ved at bibeholde den tætte kontakt med vores kunder, sikrer vi, at vi hele tiden er omstillingsparate og i stand til at opretholde den kvalitet, som kunden ønsker.

Gennem årene har vi ligeledes udviklet et stærkt samarbejde med strategisk udvalgte leverandører. Disse leverandører er valgt nøje ud, for at sikre, at vores ydelser holder et konstant højt fagligt niveau.

  • Pasning af udenomsarealer
  • Gadefejning
  • Gartnerservice
  • Vinduespolering
  • Snerydning og glatføre bekæmpelse.
  • Maleropgaver
  • Højtryksrens
  • Facaderens
  • Tagrens
  • Rens af tagrender

Kontakt hvis opgaven der ønskes udført ikke er beskrevet ovenover.

Erhvervsrengøring